Vaše výhody - nepřehlédněte!

(výhody jsou pro každého a některé lze dokonce kumulovat)
"zda získáte nějakou výhodu v příští objednávce, záleží jen na vás = splnit musíte podmínky výhody"


1.
pokud mi písemně sdělíte vaši zkušenost s používáním jiaogulanu či hořkého melounu (z tohoto e-shopu i obchodů "konkurenčních"), obdržíte v další zásilce - jako poděkování - slevu 5 % z ceny objednaného zboží (tj. z ceny bez dopravy a poplatků za platbu), posláním sdělení automaticky souhlasíte s jeho zveřejněním pod vašimi iniciálami (1) a místem; výhodu lze kumulovat (2) s ostatními výhodami,

2. v každé zásilce, která obsahuje jiaogulan, hořký meloun nebo gabaron obdržíte vzorky bylin označené "pro přátele"; pokud váš známý apod. objedná thajské čaje či byliny a zmíní vás (= vaše celé jméno a alespoň místo bydliště) jako doporučitele (v poznámce k objednávce), získáváte v další vaší objednávce slevu 2 % z ceny objednaného zboží (tj. z ceny bez dopravy a poplatků za platbu); výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami,

3. učiníte-li objednávku alespoň ve výši 1999 Kč (3) (bez dopravy a platby), volíte dopravce PPL a platbu předem, máte doručení ZDARMA; výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami,

4. za každých 500 Kč objednávky (čehokoliv, bez poštovného) vám vzniká nárok na jeden vzorek čaje či byliny v množství vhodném pro degustaci (do 12 g), výčet požadovaných vzorků musíte poznamenat do poznámky v objednávce (pokud nebudou uvedeny, zašlu vám vzorky dle vlastního výběru); výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami (6),

5. pošlete-li (5) kladné hodnocení vámi vyzkoušeného zboží na portál "na volné noze", dostanete slevu 2 % z ceny objednaného zboží na dvě příští objednávky (4); výhodu lze kumulovat pouze s výhodou č. 3,

6. registrací v e-shopu automaticky získáváte 3% slevu na objednávky (z ceny zboží bez poštovného), je to sleva trvalá, nezávislá na ostatních výhodách a počítá se z ceny zboží před započtením ostatních slev a výhod (tzv. "základní cena pro registrovaného zákazníka").

poznámky:
(1) například: Zdeněk N., Aš
(2) výhody lze kumulovat pokud je to u nich výslovně uvedeno (například splněním výhod č. 1+2+3 máte celkovou slevu 7 % a ještě k tomu dopravu zdarma)
(3) cena zboží před slevami (POZOR - platí pouze pro PPL!)
(4) podmínkou je, že hodnocení musí být kladné, srozumitelné a několika větné (... minimální počet vět = 5), prostě popište kladně, vlastními slovy, například: jak na vás čaj či bylina působí, jaké jste měly dojmy z přípravy, které projevy vás zaujaly a co ve vás přetrvalo apod.
(5) zasláním hodnocení souhlasíte s jeho zveřejněním a použitím pro prodej a prezentaci zboží v tomto e-shopu
(6) bez ohledu na výši objednávky si vyhrazuji právo vám zaslat vzorky čajů a bylin dle vlastního uvážení

Upozornění:
výhody získáváte ke dni provedení objednávky a platí pro další objednávky (dle textu výhod)
pokud se náplň výhod změní (na což si provozovatel e-shopu vyhrazuje právo, aniž by musel objednatele o změnách informovat), platí pro vás výhody získané v den objednání zboží