Vaše výhody - nepřehlédněte!

… výhody jsou pro každého - zda získáte nějakou výhodu hned nebo v příště, záleží jen na vás! Využitím všech sedmi příležitostí můžete mít slevu až 10 %!

Každopádně:

1. registrací v e-shopu (7) automaticky získáváte okamžitou 3% slevu na objednávky (z ceny zboží bez poštovného), je to sleva trvalá, nezávislá na ostatních výhodách a počítá se z ceny zboží před započtením ostatních slev a výhod (tzv. "základní cena pro registrovaného zákazníka"),

2. pokud mi písemně sdělíte vaši zkušenost s používáním jiaogulanu, hořkého melounu či gabaronu (z tohoto e-shopu i obchodů "konkurenčních"), obdržíte v další zásilce - jako poděkování – jednorázovou slevu 3 % z ceny objednaných thajských bylin a gabaronu (tj. z ceny bez dopravy a poplatků za platbu, počítané po ostatních slevách), posláním sdělení automaticky souhlasíte s jeho zveřejněním pod vašimi iniciálami (1) a místem; výhodu lze kumulovat (2) s ostatními výhodami,

3. v každé zásilce, která obsahuje jiaogulan, hořký meloun nebo gabaron obdržíte vzorky bylin označené "pro přátele"; pokud váš známý apod. objedná thajské čaje či byliny a zmíní vás (= vaše celé jméno a alespoň místo bydliště) jako doporučitele (v poznámce k objednávce), získáváte v další vaší objednávce slevu 2 % z ceny objednaného zboží (tj. z ceny bez dopravy a poplatků za platbu); výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami,

4. pošlete-li (5) kladné hodnocení vámi vyzkoušeného zboží na portál "na volné noze", dostanete slevu 2 % z ceny objednaného zboží ve dvou příštích objednávkách (4); výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami,

5. učiníte-li objednávku alespoň ve výši 1999 Kč (3) (bez dopravy a platby), volíte dopravce PPL a platbu předem, máte doručení ZDARMA; výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami,

6. za každých 500 Kč objednávky (čehokoliv, bez poštovného, před slevami) vám vzniká nárok na jeden vzorek čaje či byliny v množství vhodném pro degustaci (do 12 g), výčet požadovaných vzorků musíte poznamenat do poznámky v objednávce (pokud nebudou uvedeny, zašlu vám vzorky dle vlastního výběru); výhodu lze kumulovat s ostatními výhodami (6).

7. text v přípravě

 LEGENDA / ODKAZY:

(1) například: Zdeněk N., Aš
(2) výhody lze kumulovat pokud je to u nich výslovně uvedeno (například splněním výhod č. 1+2+3 máte celkovou slevu 8 % a ještě k tomu dopravu zdarma)
(3) cena zboží před slevami (POZOR - platí pouze pro PPL!)
(4) podmínkou je, že hodnocení musí být kladné, srozumitelné a několika větné (... minimální počet vět = 5), prostě popište kladně, vlastními slovy, například: jak na vás čaj či bylina působí, jaké jste měly dojmy z přípravy, které projevy vás zaujaly a co ve vás přetrvalo apod.
(5) zasláním hodnocení souhlasíte s jeho zveřejněním a použitím pro prodej a prezentaci zboží v tomto e-shopu
(6) bez ohledu na výši objednávky si vyhrazuji právo vám zaslat vzorky čajů a bylin dle vlastního uvážení
(7) při registraci musí být vyplněny všechny požadované údaje

Upozornění:
... výhody získáváte ke dni provedení objednávky a platí v rozsahu dle ustanovení podmínek jednotlivých výhod výše); pokud se rozsah a náplň výhod změní (na což si provozovatel e-shopu vyhrazuje právo, aniž by musel objednatele o změnách informovat), platí pro vás nové výhody získané v den objednání zboží...