Kalendář akcí (Tea + Geo)

 

Degustace čajů a bylin v Aši - "Ašská čajová pohoda" je - není-li uvedeno jinak - vždy poslední čtvrtek v měsíci!

Právě chystám lednové setkání
27.1.2022 "Čaj, byliny + neživá příroda Ašska"

01_27.01.2022_na_sirku

Přijďte se inspirovat a užít klidu nad šálkem skvělého čaje nebo byliny. Přijďte se přenést do časů před miliony a miliardami let, kdy vznikalo to, po čem denně šlapeme, co nás dalece přesahuje a co tu na 100% bude, až lidstvo zcela vymře. Přijďte se něco nového dozvědět a prodloužit si život :-). Je totiž známo, že 

"Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává." :-)

(další informace viz Geologicke vycházky s čajem a bylinami)
(podívejte se na některé proběhlé degustace - Fotogalerie-vybrané akce 2007-2021)("barevný" vícegenerační křemen ze zlomové poruchy - detail, "Dolnopaseký les", foto ZN, září 2020)

 PLÁN na rok 2022

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda"), přeškrtnuté akce byly již realizovány
27.1.2022 "Čaj, byliny + neživá příroda Ašska"
(další degustace v přípravě)
- spuštění webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz) - start
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)
- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava záměru vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - texty, financování, fotodokumentace atd.) - pokračování
- spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - start(... kontaktně metamorfovaná hornina - "erlan", Hazlovsko, foto ZN, září 2020)

 Výhled na rok 2023 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 1. ročník (6 vycházek + přednáška) (více informací) - start
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)(alterovaný granit - thajský 
polozelený čaj - dvojslídný granit, Smrčiny, foto ZN)

 Výhled na rok 2024 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 2. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- finalizace přípravy záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)(část geologické mapy "ašského výběžku" z roku 1932 - gymnazijní prof. geologie Emil Mottl, foto ZN)

 Výhled na rok 2025 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 3. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - pokračování, viz výše) - start
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- příprava výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem(hnědé železnaté granáty čili almandiny (Fe3Al2(SiO4)3) jsou běžnou součástí svorů na Ašsku, lze je pozorovat jako vrostlé krystaly o velikosti několika milimetrů (výjimečně větší, až půl centimetru), Dolní Paseky - okolí přehrady; vpravo silný nálev z japonské banči, foto ZN, květen 2020)

 Výhled na rok 2026 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 4. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava realizace dalších "geologických zahrad"
vydání "Průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše) - start
- finalizace přípravy výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

 Výhled na rok 2027 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 5. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - viz výše - start
- příprava realizace dalších "geologických zahrad"
-  realizace výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu - start
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

poznámky:
pořádá a spolupořádá:
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info zavináč dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova zavináč muzeum-as.cz
Ing. František Malý
příznivci Ašské čajové pohody a ašské neživé přírody

další informace:
web ašského muzea
web infocentra Aš

Pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů obvykle rapidně ubývá!

---

Chce-li kdokoliv k výše naplánovanému jakkoli užitečně přispět je vítán :-). Kontaktujte mě!