• Geologické vycházky s čajem a bylinami
  • 1
  • 2
  • 3

Chystám pro vás vycházky za horninami, minerály a geologií Ašska - cesty do přítomných okamžiků nekonečna...

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska.

Sledujte Kalendář akcí :-).


(vrtná jádra z různých hloubek - hmatatelné pozůstatky z geologického průzkumu na uranové suroviny v devadesátých letech min. století - pararula a granit / ortorula, Nový Žďár, foto ZN, říjen 2016)

Proč?

Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od "teď´", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být.

"Jedině příroda ví, co chce, nikdy nežertuje, nikdy nedělá chyby, ... ty dělá jen člověk."
Johann Wolfgang Goethe

Takže:


(unikátní mikroskluptury na výchozech porfyrického granitu / smrčinské žuly vzniklé působením slunečního záření, vody, mrazu, větru - tzv. exogenních faktorů - a gravitace, okolí Hazlova, foto ZN, květen 2017)

Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země (a země), po které denně chodíme...

Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí...


(minipřednáška o geologii Ašska s hmatatelnými vzorky hornin a minerálů pro FB skupinu Ašsko, Aš - Hotel Goethe)

Vemte svůj oblíbený čaj, vodu a přidejte se k putování...

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého mistra:
"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit."
Johann Wolfgang Goethe


(mechem porostlý "balvan" složený z několik generací křemene - indikátor průběhu významné zlomové struktury protínající Ašsko - tzv. český křemenný val, okolí Hazlova, foto z geologické vycházky Hazlov-Aš konané ke 40. výročí vzniku Horizont klubu Aš)

Rozmanitost kamenů je nezměrná, jejich krása nesmírná a což potom tajemství, které je uvnitř "neživého" zakleto...

Kolem nás se povaluje, spousta kamení. Provází nás celý život. Větších kamenných útvarů (hor, skal, výchozů atd.) si všimneme hned. Vidíme jejich tvar, velikost, nepřístupnost a obvykle je musíme obejít či se přes ně namáhavě lopotit. Po ostatních kamenech - těch menších - běžně šlapeme. Téměř je nevnímáme. Malé kamínky jsou zašpiněné, válí se po polích, a nejmenší tvoří půdu. O něco větší kameny na nás vykukují z cest a úvozů, moc se neskrývají a bývají porostlé mechem či jinou vegetací. Pěkně ohlazené kameny najdeme v potocích a říčkách, zaoblené balvany v korytech řek, většina jich stále někam putuje... aby se cestou zcela rozpadly a "zmizely". Všechny ty kameny vypadají tak trochu ztraceně. Ovšem jen zdánlivě - trpělivě totiž čekají až si je pořádně prohlédneme. Zkuste někdy takový kámen zvednout, rozpůlit úderem kladiva či omýt a pořádně prozkoumat. Uvidíte spoustu nových věcí - jednotlivé minerály, jejich uspořádání, lesk, lom, tvar, velikost... Udiví vás stavba kamene a jeho skutečná barva (původně skrytá pod zvětralým povrchem). A co pak, když se na čistý rozlomený kámen podíváme pořádnou lupou :-). S překvapením zjistíme, že jsme v jiném světě - ve světě přítomných okamžiků nekonečna.
(Z.N., Aš, 11.01.2018)


(opracovaný blok granitu / smrčinské žuly - němý svědek zaniklé slávy lomů, kamenictví a šikovnosti kameníků na Ašsku, Nový Žďár, foto ZN, červen 2018)


(hnědé železnaté granáty čili almandiny (Fe3Al2(SiO4)3) jsou bežnou součástí svorů na Ašsku, lze je pozorovat jako vrostlé krystaly o velikosti několika milimetrů (výjimečně větší, až půl centimetru), Dolní Paseky - okolí přehrady; vpravo silný nálev z japonské banči, foto ZN, květen 2020)


(shluky a vyrostlice různých minerálů ve svorech, okolí Dolních Pasek, foto ZN, červenec 2019)
 

POZOR!
z časových důvodů jsou geologické vycházky v roce 2020 a 2021 zrušeny 

1. cyklus aktivního poznávání neživé přírodě Ašska a okolí bude zahájen v květnu 2022
(k 90. výročí vydání knihy Emila Mottla - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku)
a ukončen přednáškou o geologii Ašska v listopadu 2022.
Je plánováno 6 vycházek - viz plán níže.

"Příprava" na rok 2022 bude probíhat následovně:

v roce 2020 se můžete - na jednotlivých čajových degustacích - seznamovat s horninami a minerály Ašska a blízkého okolí,


(červnová čajová degustace v ašském muzeu s přehlídkou skoro všech základních hornin ašského výběžku, konaná 25.06.2020 v zahradě muzea, v šálcích je japonský čaj Sinča Kabusé 2020, foto ZN)

v roce 2021 budou základní informace z roku 2020 rozšířeny o další (netušené) souvislosti a podrobnosti (zároveň budu finalizovat minisbírku horin a minerálů pro ašské muzeum :-) a pokud to půjde, připravím další samostatné přednášky (s odborníky na petrografii, montanistiku apod.),


(alterovaný granit - thajský polozelený čaj - dvoslídný granit, Smrčiny, foto ZN)

v roce 2022 si postupně naše znalosti zopakujeme a zúročíme na geologických vycházkách; vše pak bude na podzim shrnuto ve veřejné přednášce o geologii Ašska,
účast na čajových degustací v roce 2020 a 2021 doporučuji, není však podmínkou účasti na geologických vycházkách v roce 2022.(část geologické mapy "ašského výběžku" z roku 1932 - gymnazijní prof. geologie Emil Mottl, foto ZN)


("barevný" vícegenerační křemen ze zlomové poruchy - detail, "Dolnopaseký les", foto ZN, září 2020)

Kdo některé vycházky nestihne, bude mít šanci v dalších letech, kdy budou vycházky - s různými obměnami a dle zájmu veřejnosti - opakovány, zároveň bude občas i nějaká přednáška s tematikou velmi živé "neživé přírody" :-).

Plán geologických vycházek s čajem a bylinami + přednášek v roce 2022

K účasti na vycházkách nebudete potřebovat žádné předchozí znalosti, vše potřebné ze dovíte na místě. Některé základní informace budou k dispozici na připravovaném webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz) a řadu informací se dovíte v roce 2020 a 2021 na čajových degustacích). 
Na cestu budete potřebovat čerstvou vodu na čaj + šálek či malý hrnek a oblíbený čaj (vařič a konvičku má na starosti pořadatel). Pokud si budete cestou sbírat přírodniny (tj. kameny apod.), vybavte se sáčky a novinami na zabalení vzorkůBude se vám hodit i lehký batoh, obyčejné (střední) kladivo, lupa, tužka, fotoaparát / nabitý mobil a tvrdší papír na poznámky... Hlavně nesmíte zapomenout vydatnou svačinu (i pro pořadatele ;-), pozitivní náladu a dobré botyVycházky se budou konat za každého počasí a jsou vhodné i pro děti v doprovodu rodičů!

legenda:
geologické vycházky + přednášky s čajem a bylinami - v Aši a okolí

kalendář:
xx. května 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "1. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. června 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "2. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. července 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "3. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. srpna 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "4. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. září 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "5. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. října 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "6. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. listopadu 2022 - (čtvrtek) - Aš (muzeum "hasičárna) - "Geologie Ašska a okolí" - přednáška s promítáním a reáliemi (v přípravě)

poznámka č. 1:
více o pořadech v ašském muzeu 
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info@dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova@muzeum-as.cz
nebo na webu ašského muzea
- více o všech akcích v Aši a okolí - infocentrum Aš
 
poznámka č. 2:

 A nezapomeňte, že: 

"Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..." (jak praví Miroslav Horníček v knize "Chvála pohybu"). Ovšem připustíme-li, že čas neexistuje (je to konstrukt čistě lidský, vědecký, dohodnutý...) , pak nemá co plynout. Ale v případě, že by opravdu plynul (a je jedno zda tam nebo zpět), je potřeba se usilovně a vědomě věnovat pití čaje a pozorování neživé přírody. Je totiž všeobecně známo, že:

"Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává." 😊

poznámka č. 3:
- pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů rapidně ubývá

zobrazit:
pouze čajové akce v Aši
všechny akce


("sklaní okénko pro trpaslíky" a útvary podobné "voštinám" - zajímavé mikroskulptury na výchozu kvarcitických svorů jako důsledek dlouhodobého působení vody, větru, mrazu (a souvisejících chemických procesů) - tzv. exogenních faktorů a gravitace, Ašsko, foto ZN, září 2019)

"Přírodní cykly se týkají i neživých složek přírody. Zrození, mládí, zralost, stáří a zánik nejsou jen otázkou živých bytostí, ale i reliéfu. I zemský povrh a s ním celá krajina tak prožívají "evoluci". U reliéfu nejde o evoluci v darwinistickém pojetí, ale spíš o výsledek dlouhodobého působení rozličných procesů. Z perspektivy lidského života jde tedy často o nepostřehnutelné, velmi pomalé změny, které však mají velký dopad na celkovou podobu povrchu Země. Významnou roli nehrají pouze vnější podmínky jako klima, ale i procesy odehrávající se v nitru Země, které jsou částečně poháněny energií pocházející z dob vzniku samotné planety."
doslovná citace z článku: Klára Vočadlová, FPE na ZČU v Plzni: "Dlouhodobý vývoj zemského povrchu", Geografické rozhledy 26 (2016/2017), č. 2, str. 4 a 5


(vypreparované skalní útvary z několika generací křemene, patřící tzv. "Českému křemennému valu", jež je geologický útvar na významné zlomové struktuře protínající Ašsko a pokračující až za Tachov, "Skalky" mezi Aší a Hazlovem, foto ZN, říjen 2019)


("barevný" - vícegenerační žilný křemen - "Starý dolnopasecký" (též "Dolnopasecký les"), foto ZN, září 2020)


(krystaly křemene - mléčný, záhněda, náběh do křišťálu, Hazlovsko, foto ZN, září 2020)


(regionálně metamorfovaná hornina - amfibolit, starý lom za "Prechtel" mlýnem, Dolnopasecko, foto ZN, září 2020)

("Prechtel Mühle" na Bílém Halštrově - Dolní Paseky, historické foto - pravděpodobně před rokem 1940 - převzaté z FB Ašsko)


(němí svědci třetihorního vukanismu na Ašsku - balvany "čediče" (nefelinický bazanit), Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)


(... síla zvětralého povrchu - cca 3-4 mm - na úlomku z balvanu "čediče" (nefelinického bazanitu), Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)


(... velké bloky granitu uložené na místě, kam "geologicky" nepatří :-), Dolnopasecko, poblíž kaple sv. Huberta a sv. Jiří, foto ZN, 15.11.2020)


(... mikrotektonika ve svorech - mikrovrásy, krystaly granátu, v horní části obrázku část geologického kladívka :-), Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)


(... krystaly turmalínu ve svoru, velikost kolem 10 mm, Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)


(... krystaly granátů ve svoru - odrůda almandin, v různém stupni zvětrání - největší krystal kolem 8 mm, Dolnopasecko, foto ZN, červen 2020)

poznámka: 
Almandin je jeden z nejběžnějších granátů. Jeho vzorec je Fe2+3Al2(SiO4)3. Jméno se vztahuje k lokalitě a starověké brusírně drahokamů Alabanda v Turecku, kde tento minerál nejen těžili, ale i zpracovávali. Toto jméno ustanovil roku 1546 Georgius Agricola. Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7 až 7,5, krystaly dokonale vyvinuté, hustota 4.313 g/cm³, štěpnost chybí, lom lasturnatý. Optické vlastnosti: Barva od tmavě fialově hnědočervené až po sytě červenou. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, vryp bílý. Chemické vlastnosti: Složení: Fe 33,66 %, Al 10,84 %, Si 16,93 %, O 38,57 %, s příměsí manganu a hořčíku. Je rozpustný v HF, není radioaktivní.
zdroj wikipedie


(... kontaktně metamorfovaná hornina - "erlan", Hazlovsko, foto ZN, září 2020)

Geognostischer Dank
„Haslau´s Gründe, felsensteile, viel besucht und viel benannt, seit der Forscherthät´ge Weile uns den Egerangenannt.“
J. W. Goethe, 1831

(Geognostické díky
„Hazlovských pozemků skalnaté části mnohými navštěvované a mnohými poznávané od těch chvil, kdy vědci byly egeranem nazvané.“ )
J. W. Goethe, 1831)

poznámka: 
vidíme páskovanou texturu a minerály - kalcit/dolomit/wollastonit, živec (bílá barva), křemen (šedá barva), epidot (zelená barva), vesuvian-egeran (hnědá barva) a grosulár (granát světlejší hnědé barvy)